Balladefortellingene har moret og grepet menneskene gjennom mange hundre år, og de særpregete og vakre melodiene har båret fram tekstene. De tegner opp dramatiske historier i usentimentale og malende bilder, og forteller like gjerne om sjalusi, drap, selvmord og voldtekt, som om forelskelse, lykkelig kjærlighet og lystig sex. Balladene har blitt sunget både ved hoff og i husmannsstuer fra senmiddelalderen og fram til i dag, og noen av de samme historiene har blitt formidlet i store deler av Europa og Amerika. Det er en grensesprengende viseform både i tid og rom.

Balladeprosjektet

Nasjonalbiblioteket har i samarbeid med Norsk Folkeminnelag gitt ut en samlet vitenskapelig kildeutgave med norske middelalderballader med tekster, melodier og biografier.

Les mer

Tekster

bokselskap.no finner du 800 oppskrevne tekstvarianter fordelt på 265 ulike balladefortellinger. Hver ballade har en innledende tekst om visas innhold, bakgrunn og utbredelse og 3–6 tekstvarianter. 

Les mer

Melodier

Nesten 1500 ballademelodier, registre og biografier over samlere og samlere er samlet i fire bind. Bøkene inngår i Norsk Folkeminnelags skrifter som gis ut på Spartacus forlag.

Les mer

Kilder

Mange av kildene som er brukt til Nasjonalbibliotekets vitenskapelige kildeutgivelse av norske ballader, er nå tilgjengelige på internett. Her finner du digitaliserte originalmanuskripter og balladebøker.

Les mer

Følg Nasjonalbiblioteket i sosiale medier!