Besøk

Et litt annerledes bibliotek

Nasjonalbiblioteket fungerer litt annerledes enn folkebibliotekene. Vi har en enorm samling, og i mange tilfeller har vi det eneste eksemplaret av en bok, en avis eller et blad. Vi har derfor alt materialet i låste, underjordiske magasiner. Dermed lønner det seg å bestille materialet du vil se før du kommer, slik at du slipper ventetid. 

Av sikkerhetshensyn skal yttertøy, vesker, ryggsekker og lignende henges i garderoben i 1. etasje. Skriveutstyr, PC og lignende medbringes i gjennomsiktige plastposer. 

Lånekort/bestilling/hentetider/innlån

Om du har lånekort, kan du søke og bestille på oria.no. Lånekort får du ved henvendelse til utlaanet@nb.no / 23 27 60 12.

Materiale som er bestilt før klokken 9, hentes til lesesalen til klokken 12, og bestillinger før 12 hentes til klokken 15. Bestillinger etter 12 hentes til neste dag.

Vi kan også låne inn bøker fra utlandet. Innlån fra Norden er gratis, men utenfor Norden koster det 100 kroner i porto. Det kan variere om bøkene er til hjemlån eller ikke. Kontakt innlaan@nb.no / 23 27 60 70.

Lesesal

På lesesalen har vi skanner (til USB), kopimaskin og åpent trådløst nett / Eduroam.

Spesiallesesal for privatarkiv og sjeldent materiale

Her kan du se på arkivmateriale fra personer eller institusjoner innen kultur og forskning, som fotografier, postkort og plakater, eldre og sjeldne bøker og kart, og annet spesialmateriale.
Materialet må bestilles senest dagen før på spesiallesesalen@nb.no / 23 27 60 66.

Spesiallesesal for film og musikk

Her kan du se film, fjernsyn og høre på musikk og radio i egne påsyns- og lytterom. Materiale må som hovedregel forhåndbestilles. Besøk må avtales på forhånd på film@nb.no / 23 27 63 89 eller musikk@nb.no / 23 27 61 60.

Omvisninger

Vi tilbyr omvisninger andre onsdag i hver måned, eller etter avtale for større grupper. Omvisningene er gratis og tar for seg bygningens historie og utsmykning, samt NBs oppdrag og hvordan samlingene blir tilgjengeliggjort for folket.

Kontakt veiledningen dersom du lurer på noe.