BILDER

I biletsamlinga har vi mest fotografi, men òg mange grafiske trykk, illustrasjonar, prospekt og plansjar.

Har du spørsmål, kontakt bilder@nb.no.

Følg Nasjonalbiblioteket i sosiale medier!