Standardnummerering

Siden er under utvikling. For infomasjon om standardnummerering, se 
  • ISBN eller kontakt oss på e-post isbn@nb.no eller telefon 75 12 11 48 man.-fre. 9-14.30
  • ISSN eller kontakt oss på e-post issn@nb.no eller telefon 23 27 61 00 man.-fre. 10-13
  • ISMN eller kontakt oss på e-post ismn@nb.no eller telefon 75 12 11 48 man.-fre. 9-14.30
  • URN eller kontakt oss på e-post urn@nb.no
  testlenke testsøk test hej