FORSKNING & UTVIKLING

Nasjonalbiblioteket er ein forskingsinstitusjon som legg til rette for og driv forsking og utvikling på eigne samlingar. Vi leier eigne prosjekt og samarbeider med andre forskingsmiljø og forskingsinstitusjonar. Gjennom Språkbanken har vi ei viktig rolle som infrastruktur og samarbeidspartner for humanistisk forsking som gjør bruk av databaserte verktøy, metodar og teoriar for å forstå den norske kulturarven.

Digital humaniora

Nasjonalbiblioteket som digital forskningsinfrastruktur.

Språkbanken

Digitale språkressursar til forsking og språkteknologisk utvikling.

FOR FORSKERE

NB har flere tilbud for forskere som ønsker å arbeide med materiale fra samlingene. Kontakt Veiledningen for informasjon om forskerleserplasser, fysisk eller elektronisk tilgang til samlingene, faglige nettverk og annet.

SAMARBEID OG PROSJEKTER

KUNNSKAPSORGANISERING

Nasjonalbiblioteket utvikler morgendagens informasjons- og kunnskapshåndtering og er nasjonal koordinator på dette feltet.

Nota bene

Nasjonalbibliotekets skriftserie for forskningsresultater

NB kilder

Nasjonalbibliotekets digitale kildeskriftserie

Følg Nasjonalbiblioteket i sosiale medier!