Leiinga ved Nasjonalbiblioteket

Direktøren har det overordna ansvaret for å planleggje, drive og utvikle bibliotekverksemda. Leiargruppa til direktøren består av assisterande direktør og sju avdelingsdirektørar.

Direktør
Aslak Sira Myhre
Tlf. 23 27 60 01

Assisterande direktør
Roger Jøsevold
Tlf. 23 27 60 02

Fagavdelingar

Digital bibliotekutvikling: avdelingsdirektør Svein Arne Solbakk
Tlf. 75 12 12 16

Forsking og formidling: avdelingsdirektør Hege Stensrud Høsøien
Tlf. 23 27 61 68

Tilvekst og kunnskapsorganisering: avdelingsdirektør Jonny Edvardsen
Tlf. 75 12 11 45

Stabsavdelingar

Kulturformidling og informasjon: avdelingsdirektør Ida Berntsen
Tlf. 23 27 60 04

Økonomi, personal og juss: avdelingsdirektør Bernt Fjeldberg
Tlf: 23 27 60 18

Bygg og tekniske tenester: avdelingsdirektør Bjørn Skevik
Tlf. 75 12 13 44

Sekretariat for bibliotekutvikling: avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand
Tlf. 23 27 61 38

Følg Nasjonalbiblioteket i sosiale medier!