TIDSSKRIFTER

Nasjonalbibliotekets samling av tidsskrifter inneholder generelle tidsskrifter, lokalhistoriske, faglige og vitenskapelige tidsskrifter, ukeblader, medlemsblader, tegneserier og menighetsblader med mer, hovedsakelig utgitt i Norge. I tillegg finnes et stort utvalg eldre og nyere utenlandske tidsskrifter.

Samlingen spenner fra Norges førstetidsskrift:  Aggershusiske Acters ...Quartaels summariske Beskriffuelse paa nerverende Aar ... flitteligen samlet oc forfattet fra 1644 og frem til de nyeste digitale tidsskriftutgivelsene.

Tilgang

Tidsskrifter er søkbart i det digitale bibliotek og i databasen Oria . Nasjonalbiblioteket registrerer og katalogiserer enkeltartikler fra en rekke tidsskrifter og årbøker. Du kan søke på enkeltartikler i Norart - Norske og nordiske tidsskriftartikler
Tidsskriftene er tilgjengelig for publikum i Nasjonalbibliotekets lokaler i Oslo.

Kopier

Kopier av artikler kan bestilles via ditt lokale bibliotek.

Kontakt: Tlf. 23 27 60 11 eller e-post:  veiledning@nb.no

Følg Nasjonalbiblioteket i sosiale medier!